Tevékenységeink

Specializált szakértelmével a Contum a nagyvállalati tartalommenedzsment rendszerek (ECM, Enterprise Content Management) szállítására, integrálására, bevezetésére, az ezzel kapcsolatos tanácsadásra, illetve támogatásra szakosodott. A szakértői munka során általában nagyon jól artikulált üzleti igényekre kell megtalálni a választ, úgymint:

 • Az ügyfélnél a dokumentumok legyenek elektronikus rendszerben kezelve;
 • Az így rendszerezett dokumentumokra épüljön a munkafolyamat;
 • Kevesebb emberi erőforrás felhasználásával legyen hatékonyabb a napi munka;
 • Csökkenjen az ügyintézésre fordított idő;
 • Gyorsan és egyszerűen lehessen keresni az immáron elektronikusan tárolt információk között;
 • Megnyíljon az út az elektronikus folyamatvezérlés előtt;
 • Biztonságosan lehessen az információt tárolni és továbbítani.

Amennyiben ezeket az üzleti célokat sikerül elérni, az ügyfelek általában elégedettek, a projektek pedig sikeresek lesznek.

Services

Contum is specialized in delivering, integrating and implementing Enterprise Content Management systems, as well as consulting and supporting in this area. We usually have to find solutions to exact business requests during our work, such as:

 • Have the customer’s documents managed in an electronic system;
 • Build the work process on these systematized documents;
 • Reach more effective daily work with less human resource;
 • Decrease the time spent on administration;
 • Be able to browse faster and easier through electronically stored information;
 • Open the way for electronic workflow;
 • Be able to store and forward information safely.

When these business requests are fulfilled, the customers are usually satisfied, and the projects end up being successful.

Megoldásaink

Ha egy nagyvállalat egy „egyszerű” iktatórendszer bevezetésén gondolkodik, hamar kiderül, hogy valójában egy faltól falig megoldásra, egy igen komplex dokumentum-kezelő rendszerre van szüksége. Az információt, a dokumentumot előállítják, továbbítják, módosítják, tárolják, visszakeresik, majd megsemmisítik. E látszólag egyszerű körforgás menedzselése igen robosztus rendszereket igényel, ha több millió dokumentumról beszélünk. Ennek a teljes folyamatnak ma már számos eleme van, a papír alapú iratok digitalizálásától az archiválásig, a hozzáférési jogosultságok kezelésétől a biztonságig, a hiteles aláírástól az adat életciklus menedzsmentig. Cégünk a teljes dokumentum vertikumot lefedi megoldásaival, erre specializálódott, kollégáink ezzel a típusú tudással vannak felvértezve. Egy-egy szakterület, vagy az egész rendszer tervezése, implementációja és támogatása legyen is a feladat, az elmúlt években bebizonyosodott, hogy valóban az ECM világ szakértői vagyunk.

Solutions

When an enterprise is considering a „simple” filing system, it turns out soon that they need a complete solution, a complex document management system. They create, forward, modify, store, retrieve and remove information and documents. These operations require a powerful system, especially when we’re talking about millions of documents. The whole process has many components from digitizing paper-base documents to archiving, managing rights to access data to security, authentic signatures to information lifecycle management. Our company covers all bases and possibilities when it comes to document management and our colleagues specialized in providing these services. Whether it’s only one area of expertise or the planning, implementation and support of an entire system, the past few years proved that we are the experts of the ECM world.

Termékeink

Adatkezelési megoldásaink természetesen néhány nagy gyártó szoftvertermékére és saját szoftvermegoldásainkra alapulnak. Az igényfelmérés, tanácsadás, és a rendszerek tervezése során általában egyértelműen kialakul, hogy melyik gyártói megoldás oldja meg leghatékonyabban az üzleti problémát, vagy melyik illeszkedik leginkább a meglévő rendszerek közé. Bizonyos mértékig érdemes az „egy gyártó” stratégiát követni, mert a szinergiák jobban kihasználhatóak, és a szállítói támogatás is homogén lesz. Ugyanakkor a Contum vállaltan gyártófüggetlen megoldásszállító. Az ügyfél oldalán állva teszi mérlegre a pro és kontra érveket egy-egy szoftver-bevezetés kapcsán, és így javasolja a felhasználónak a legjobb ár-érték arányú megoldást. Ugyanakkor az egyik legfontosabb érték a Contum ügyfelei számára, hogy egyfelől a szolgáltatási palettán kínálkozó összes szállító termékét nagyon mélyen ismerik, ha pedig az ügyfél egy heterogén megoldás mellett teszi le a voksát, a megoldás tetején ott lesz a Contum, amely elsődlegesen felel, hogy az egyes komponensek hibátlanul működjenek együtt, elfedi az esetleges illeszkedési hibákat.

Products

Our document management solutions are based on a few bigger vendor’s software and on our own software solutions. During the needs assessment, consulting and system implementation, it becomes clear which solution solves the business problems effectively and which fits the best between the existing systems. It’s worth following the „one manufacturer” strategy to some extent for the benefits of synergy and for the homogeneous support, however Contum isn’t committed to any manufacturer. Standing on the side of the customer, we consider pros and cons of each software installation and suggest a solution with the best price-to-value ratio. However, if a customer chooses the heterogeneous solution, Contum, with it’s deep expertise can and will prevent the accidental malfunctions and design a system with different components working together faultlessly.